DevOps Danışmanlık Hizmeti

DevOps Danışmanlık Hizmetleri

DevOps, otomasyon kullanımının giderek yaygınlaştığı çağımızın ortaya çıkardığı modern bir akımdır. Bu akım, yazılım teknolojileri üreten ekip ile otomasyonu kullanan takımın iletişimini arttırır. Böylece operasyon süreçlerine katkı sağlayan otomasyon becerilerinin geliştirilmesine veya ortaya çıkan sorunlara daha hızlı müdahale edilmesine imkan tanır. DevOps ile yazılım yaşam döngüsü otomasyona bağlanır. Gerçekleşen bu değişim yazılım ve sistem ekipleri arasında kurulan anlık bağlantıların daha dinamik ve etkin bir zemine taşınmasına katkı sunar. Operasyonel süreçlerden sıyrılan yazılım ekibi modern mühendislik yöntemlerini kullanarak verimli, hızlı ve problemsiz canlı ortam çıkışları sağlar.

Riskleri Ortadan Kaldırmak

DevOps danışmanlık süreci uygulamanın hayata geçirilmesi noktasında doğru araçların tespit edilmesini ve risklerin en aza indirilmesini hedefler. Böylelikle kaynakların “self-service” modeline benzer şekilde yönetimi gerçekleşir. Bu süreçte doğru mühendislik yaklaşımları, uygulamadan elde edilmek istenilen faydayı ve verimliliği yükseltir. Bug gibi ortaya çıkan hataların hızlı tespit edilmesi; yazılım ekibinin hataları erken fark etmesine dolayısıyla anlık müdahale becerisinin kazanılmasına imkan sunar. Hatanın erkenden çözümü doğacak zarar ve risklerin azaltılması konusunda kurum lehine avantaj yaratır.

DevOps Ne Değildir?

DevOps danışmanlık hizmeti kapsamı içerisinde sunulacak yaklaşımın daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına şunların belirtilmesi gerekir: Bu yaklaşımın bir paket program veya bir tool olarak algılanması doğru değildir. Organizasyona aniden uygulanamaz. Verimlilik sağlaması açısından uygulama yapılacak organizasyonun analizi ve uygulama adımlarının tespit edilmesine önem verir.

DevOps Yaklaşımın Avantajları

Yazılım geliştirici ekip ile otomasyonları işleten takım arasındaki iletişim artar, şeffaflık ve işbirliği bağı güçlenir. Altyapı kaynakları daha etkin ve verimli şekilde kullanılır. Sürekli gelişim ve değişim daha hızlı hale gelir.